Program

11 April 2018

08.00 – 09.00 Registrering

09.00 – 09.10 Invigning – 

09.10 – 09.55 – Plenum – Bipolär, ADHD, hög IQ och Asperger-mamma. Det ena kan hjälpa det andra.
Högbegåvade har ofta väldigt jobbiga minnen från skoltiden, och dåliga betyg. Hög intelligens är ju absolut ingen diagnos, men den kan skapa sådana symptom som lätt förväxlas med t ex Asperger eller ADHD.

När jag var ung hade jag inga förklaringar till mina tankar och mitt beteende. Jag skämdes när jag var deprimerad (det gör jag fortfarande) för att jag ju har det så bra, jag var opålitlig i min sinnesstämning och jag fick inget vettigt gjort. Sedan kom 18 års lidande och medlidande med dottern, vars psykolog och skola inte visste vad Asperger var. När äntligen diagnosen kom blev dottern en slags mentor för psykisk ohälsa för mig, och det var hon som äntligen tvingade iväg mig på utredning.
Föreläsare: Jenny Åkerman, föreläsare, pedagog, och lite annat

09.55 – 10.30 Förmiddagsfika

Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Om det är en föreläsning med del 1 och del 2 och samma rubrik hör dem ihop, dvs att föreläsningen fortsätter. 

10.30 – 11.20 Seminariepass 1


Föreläsare: 

Farlighet och självmordsrisk vid dubbeldiagnoser
Föreläsare: Märta Wallinius, forskningskoordinator Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö, leg psykolog, med dr. Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

C Komplexa behov eller komplexa organisationer?
Den svenska Individ- och familjeomsorgen (IFO) präglas i hög grad av organisatorisk specialisering där olika problemområden som missbruksvård, barnavård och försörjningsstöd, samt arbetsuppgifter som utredningsarbete respektive stöd och behandling, hanteras i separata delar av organisationen. Men hur kommer det sig att detta sätt att organisera arbetet fått ett sådant genomslag och idag närmaste tas för givet? Och vilka konsekvenser får den organisatoriska specialiseringen för klienter med behov av mer komplex och mångfacetterad karaktär?
Föreläsare: Pär Grell, universitetslektor vid Högskolan i Gävle, doktor i socialt arbete

11.20 – 11.35 Bensträck

11.35 – 12.25 Seminariepass 2

A Makten du har – att hantera makt i socialt arbete…del 1
Den som är yrkesverksam i socialt arbete möter ofta människor som är bland de svagaste och mest maktlösa i samhället. Detta ställer krav på vår medvetenhet om vilken makt vi har och vad vi gör med den. Trots att alla normala människor vet ganska väl vad som är rätt och vad som är fel gör vi inte alltid det rätta. Varför? – 
Etiska principer i människovården – Maktetik – Tanke/känslomönster som leder till maktmissbruk – Etisk kommunikation, hur gör man och vilka fördelar ger det?
Föreläsare: Stefan Sandström, leg psykolog

B Mellan 25 och 30 procent av alla personer som döms till fängelsestraff på minst fyra år beräknas vara psykopater
Föreläsare:Märta Wallinius,
forskningskoordinator Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö, leg psykolog, med dr. Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

C 
Föreläsare: 

12.25 – 13.25 Lunch

13.25 – 14.15 Seminariepass 3

A Makten du har – att hantera makt i socialt arbete…del 2
Föreläsare: Stefan Sandström, leg psykolog

B Beroende och psykisk samsjuklighet, del 1
Föreläsare:

C 
Föreläsare:
14.15 – 14.25 Bensträck

14.25 – 15.15 Seminariepass 4

Det komplexa mötet med patienten efter ett suicidförsök
Föreläsare: Daniel Frydman, spec allmän psykiatri, leg psykoterapeut 

B Beroende och psykisk samsjuklighet, del 2
Föreläsare: 

C 
Föreläsare: 

15.15 – 15.45 Eftermiddagskaffe

15.45 – 16.25 Seminariepass 5

A 
Föreläsare: 

Stress och beroende hänger ihop!
Det är vanligt att överkonsumera vid stress. Men överkonsumtion är en lömsk och riskfylld ” stresshämmare”som ger ett behagligt lugn och avkoppling. Själva stressen gör också att hjärnan känsligare så att man blir mer benägen att fastna i ett beroende. Stress kan leda till ökad konsumtion och ökad konsumtion leder till ökad stress.
Föreläsare: Ellen Krogh, terapeut

C Det goda mötet
Föreläsare: Daniel Frydman, 
spec allmän psykiatri, leg psykoterapeut 

 

 12 April 2018 

08.45 – 09.15 Registrering
Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Om det är en föreläsning med del 1 och del 2 och samma rubrik hör dem ihop. 

09.15 – 10.00 Plenum – 

10.00 – 10.45 Förmiddagsfika

10.45 – 11.35 Seminariepass 1

A  
Föreläsare: 

B 
Föreläsare: 

C 
Föreläsare: 

11.35 – 11.45 Bensträck

11.45 – 12.30 Seminariepass 2

A  
Föreläsare: 

B 
Föreläsare: 

C
Föreläsare: 

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.20 Seminariepass 3


Föreläsare: 

Att lära ut bemötande vid svåra beteendeproblem
Föreläsare: 

C 
Föreläsare:

14.20 – 14.40 Eftermiddagskaffe

14.40 – 15.20 Plenum – 
Medverkande:

 

 

 

Med reservation för ändringar i programmet.

OK
På Vuxna och psykisk hälsa använder vi kakor (cookies) för att du ska få bästa möjliga användarupplevelse. Genom att du fortsätter att titta på vår sajt godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?